S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S S J Ö

1874 - 01 - 01  -  1875 - 12 - 31

Poststämpel  -  Vykort

Se även på Åsbo Össjö här.

Se även på Össjögård här.

Nedan info om Össjö samanställt av Erik Lindgren.

Uppgifterna är från Postens cirkulär, personalkort, intärna skrivelser.

Artikel1

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan