S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Å S B O    Ö S S J Ö

Period 1  1876 - 01 - 01  -  1879 - 03 - 31

Period 2  1882 - 04 - 01  -  1921 - 08 - 31

Period 3  1939 - 05 - 15  -  1968 - 05 - 11

Poststämplar    Brevförsändelse      Vykort

Se även på Össjö här.

Se även på Össjögård här.

Nedan info om Åsbo Össjö samanställt av Erik Lindgren.

Uppgifterna är från Postens personalkort.

Text 1
Text 2

Personal kort som visar vem som var förste föreståndaren.

Lantbrukaren C.N. Clemensson

PM cirk

 

Vykort  Personal

Avtackning för Postföreståndaren Peter August Andersson

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan