S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S S J Ö

Postämpel - Tidtabell

Nst 16

Normalstämpel typ 16.

Mycket svår poststämpel

Stempellistan

Össjö hade postutväxling med Åby (Klippan) och Engelholm.

Postutv 1

Tidtabell på en gångpost linje från 1874

Tidtabell

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan