S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M U N K A  Å G Å R D

1904 - 12 - 01  -  1940 - 12 - 31

Poststämplar     Brevförsändelser      Poststations kort    Vykort

En Poststation som öppnades I samband med att järnvägslinjen
mellan Engelholm – Klippan (EKJ) öppnades för trafik 1904.
Järnvägslinjen kallas även för ”Pyttebanan”.

Den förste föreståndaren var banmästaren Håkan Nilsson.
Från 1 december till 20 januari 1929 var han verksam.
Josua Amadeus Komstedt vikarierade periodvis i Munka –Ågård.
Komstedt var egentligen poststationsföreståndare i Gråmanstorp.
Från 1929 – 1940 var det Jacob Steen som var postmästare.

Här kan man läsa mer om Postpersonalen

Generalpoststyrelsens cirkulär som anger när Munka Ågård öppnades

Cirk 1

Tågtidtabel från 1916

Tidtab

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2023-01-16