S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M U N K A  Å G Å R D

P O S T S T Ä M P L A R.

Nst 33

Från 1.12.1904 – 1939.08.24 användes en normalstämpel typ 33.
Ortsnamnet skrevs enligt bilden på frimärket här.
( Ett bindestreck mellan Munka – Ågård )

Kronosedeln

På kvittona ser det ut som två olika stämpeltyper, men så är det inte.
Stämpeln har blivit sliten, man ser inte de vågräta strecken inne i stämpeln längre.

__________________________________________________

Nst 59b

I början på oktober 1939 tillverkades en ny poststämpel en normalstämpel typ 59b.
Som var i bruk ca. 1 år, och otroligt sparsamt använd.
Ortsnamnet var nu utan bindestreck i Munkaågård.

____________________________________________

PA


Under andra världskriget användes på speciell poststämpel.
Nämligen en stämpel men namnet POSTANSTALTEN.
1088 E är från Munkaågård, och tillverkad den 08.10.1940.
Stämpeln skrotades 31.12.1940 en raritet om en sådan hittas

_________________________________________________

Här en förteckning på stämplarna som Munka Ågård använt.

Stempellistan

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan