S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M U N K A  Å G Å R D

Brevförsändelser

En normalstämpel 33 slagen som ankomststämpel bak på brevet

(Håll muspekaren över bilden och framsidan på brevet syns)

 

Brev 2

 

Brev 3

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan