S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L I N D E R Ö D

1886 - 11- 16  -  1990 - 08 - 31

Poststämplar     Brevförsändelser     Vykort

Nils Ohlsson var den förste Postföreståndaren från november 1886.

1911 tog Karl Hjalmar Sigfrid Karlberg över sysslan.

På poststations korten kan man läsa om övriga som tjänstgjort i Linderöd.

Vyk stationen

Här i järnvägsstationen hade posten sin lokal.

Reketiket

Reketiket

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2023-01-16