S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L I N D E R Ö D

Brevförsändelser

Panv.

Inrikes Postanvisning med normalstämpel typ.14

Firmabrev 2

Firmabrev med normalstämpel typ 14

Firmabrev 1

Firmabrev med normalstämpel typ 59b.

SD brev

Brev med normalstämpel typ 61c A Typ 1

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan