S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L I N D E R Ö D

P O S T S T Ä M P L A R.

Nst 14

Normalstämpel typ. 14

Nst 58

Normalstämpel typ. 58t

Nst 59b

Normalstämpel typ. 59b

Nst 60c A

Normalstämpel typ. 60c A

PA 1021 B

PA 1021 B Postanstalten

Nst POB

Linderöd POB 1

Stämpeln kommer från Postens gravörböcker är utan datum

Stempelistan

Poststämplar som använts i Linderöd

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan