S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K E G L I N G E

1875. 01. 01 - 1875. 12. 31

Poststämplar   

 

Keglinge en kortlivad poststation med mycket liten postmängd.

Detta ser man på att stämplar är mycket sällsynta och betingar priser på 5000 - 12500:-

Länsman H.C Holst var föreståndare under hela perioden Keglinge fans till.

Holst årsarvode uppgick till 250 Kronor.

Keglinge upphörde i slutet av 1875, och GLOSTORP blev namnet den 1 Januari 1876.

Här syns Kärrpost turens tidtabell för 1875.

7 dagar i veckan gick turen den 1,4 mil långa sträckan.

En häst användes som dragare.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2022-11-09