K E G L I N G E   P O S T S T Ä M P L A R

Mindre än 5 stämplar är kända.

Auktionspris för denna Keglinge stämpel på ringtyp var 5000:- inkl. provision.

Ytterliggare en Keglinge som gick på auktion 2007 för 12500:- inkl. provision.

OBS här med datum 2-1-1876

Detta är efter officiella stängnings dagen på Keglinge.

En anledning är kanske att Glostorp inte hade fått sin stämpel i tid.

Utan Postmästaren fick fortsätta med Keglinge några dagar in på 1876.

Åter till första sidan.