S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G L O S T O R P

1876. 01. 01. - 1879. 01. 31

Poststämpel    Brev / Vykort  

 

Posten i Glostorp startade den 1 januari 1876.

Föreståndaren var länsmannen H. C Holst som hade en årslön på 250 kr.

Glostorp var inte lönsam för poststyrelsen, utan redan 31 januari 1879 drogs posten in.

Poststämplar från Glostorp är svåra att hitta.

Glostorp hade postutväxling med Pkxp 30, 33, 35 samt med Lilla Månstorp.

Tidtabell för en gångpostlinje mellan Oxie - Alstad.

7 dagar i veckan gick brevbäraren.

Webbsidan uppdaterad 2021-09-05

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan