S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B O R R B Y

1877. 05. 26 - Ännu i bruk.

Poststämplar   -  Brev och Vykort 

Poststationen

Borrbys Poststation

Poststations info läs mer här.

Läs mer om personalen här.

Tidtabell

En tidtabell på en Lantbrevbärings linje år 1879.

Webbsidan uppdaterad: 2024-02-05

Skånes Postanstalter  -   Till första sidan