B O R R B Y   B R E V    V Y K O R T

Brev 1

Firmabrev med normalstämpel typ 58q Typ 1

Brev 2

_____________________________________________

Vykort Poststämplat 1919

Vyk 3

Borrbys Hotell

Åter till första sidan.