B O R R B Y   P O S T S T Ä M P L A R

Ett litet urval på vad som finns för olika Poststämplar.

Nst 14

Normalstämpel 14

Nst 59b

Normalstämpel 59c C.

Nst 60c A

Normalstämpel 60c A.

Nst 61c A

Normalstämpel 61c A.

Stempellistan

Förteckning på vilka typer av Poststämplar som använts i Borrby

Åter till första sidan.