S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Å S B O   Ö S S J Ö

P O S T S T Ä M P L A R.

Nst 16

Normalstämpel typ. 16

Nst 14

Normalstämpel typ. 14

Nst 59b

Normalstämpel typ. 59b.

LBB rektangel

LBB Linje 1

Stempellistan 2

Åsbo Össjö har använt poststämplar enligt listan ovan.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan