S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W A L L K Ä R R A...1886. 09. 22  - 1944. 10. 01

Poststämplar  -  Brev  -  Vykort

  Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Poststationen öppnades i samband med tågstarten september 1886.

Stationsförteståndaren Jöns Germundsson var den förste  föreståndaren.

(  Ytterliggare 14 olika personer har tjänstgjort som Poststations föreståndare )

Vallkärra namnändrades på stavningen någon gång mellan 1944.oktober - Juni 1945.

Stavdes då med ett enkelt V.

Cirkulär som kungör Wallkärra poststations öppnande.

«  Nästa sida  »