S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V A L L K Ä R R A...1945. 06. 09  - 1967. 05. 27

  Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Poststationen stavas här med ett enkelt V

Vallkärra namnändrades på stavningen någon gång mellan 1944.oktober - Juni 1945.

Se WALLKÄRRA

Reketikett

Brev stämplat sista dagen

Vallkärra kyrka ca. 1950 talet