S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W A L L K Ä R R A.

Ett urval av Wallkärras olika Poststämplar.

 

Stämpelinformationen kommer från Skånes Makuleringsstämplar ©

«  Tillbaka  -  Nästa sida  »