S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A   T O R P   1863. 08. 01 - 1936. 10. 25

Ö S T R A T O R P   1937. 01. 30 - 1950. 06. 09

Poststämplar   -   Brev   -   Vykort   -   Reketikett   -   Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

 

Förste föreståndaren var handlanden Jöns Nilsson  1863 - 1869

Urmakaren Emanuel Ljunggren tog över från 1869 - 1887

När Posten Östra Torp flyttade till Järnvägs stationen  29 september 1887

fick  Stationsinspektor Nils Fansson ta över Postsysslan.

Ytterliggare 6 personer har tjänstgjort som postföreståndare i Östratorp.

Järnvägsstationen från 1908.

_____________________________________________________________________

Tidtabell på en Kärrpostlinje från 1875

______________________________________________________________________

Tidtabell på en Gångpostlinje från 1864

Åter till första sidan.