S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A   T O R P

P O S T S T Ä M P L A R.

Normalstämpel typ. 10

Inga stämplar är kända förre 21.10.1869. Stämpeltypen är känd fram till slutet av 1892.

_____________________________________________________

Normalstämpel 14 är känd mellan 1893 - 1936

________________________

Från 30 - 01- 1937 Stavades Postorten med sammanhängande text ÖSTRATORP.

En Nst 59b användes då. Se under BREV.

Åter till första sidan.