S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A   T O R P

B R E V F Ö R S Ä N D E L S E R

 

Firmabrev med Nst.14

_____________________________________________________

 

Rekbrev med sista dags stämpel  Nst 59b.

Åter till första sidan.