S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö Ö R ...1859. 04. 01 - 1911.10. 28

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Se även på HÖÖR 1917-2002

Se även på HÖR med ett Ö. 1911-1917

Den postanstalt som öppnades i Höör 1859 hörde till det mindre slaget och benämndes postexpedition.

År 1881 ändrades Höör till Postkontor.

Här några personer som varit Postmästare i Höör.

Johannes Benedictsson 1859 - 1889. ....Knut Samuel Högberg 1889 - 1909. ....Carl Ludvig Lennmark 1910 - 1914.

Samt ytterliggare 8 personer.

Under perioden 1859 - 1911 fanns det många olika posttransportlinjer till och från Höör.

Här ser du några av dessa tidtabeller.

En kärrpostlinje som var i gång mellan 1874 - 1882.


En diligenslinje i gång mellan 1866 - 1875

Webbsidan uppdaterad 02-03-2015

Åter till första sidan.