S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö R ...1911. 11. 04 - 1917. 04. 01

Poststämplar    Brev    Vykort    Reketikett    Till första sidan.

 

Här stavas HÖR med bara ett Ö.

Denna stavningen hade orten från 1908 till 1917. Men Poststämplar finns bara mellan 1911 - 1917 med ett Ö i HÖR.

Man återgick åter till stavningen med två Ö i HÖÖR 1918.

Under perioden då HÖR enbart stavades med ett Ö så utgick det några lantbrevbärarlinjer.

HÖR - NORRA RÖRUM en lantbrevbärarlinje med 3 turer i veckan.

HÖR - ORUP en lantbrevbärarlinje även denna med 3 turer i veckan.

Se även på HÖÖR 1859-1911.

Se även på HÖÖR 1 1917-2002.

Hörs Järnvägsstation

Här hade posten sitt kontor.

Tillbaka till Skånes Postanstalter