H Ö Ö R   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 10 Typ.3


Normalstämpel 16.


Normalstämpel 14.


Normalstämpel 17.

Åter till första sidan.