S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Av Nils Ivar Johansson Engelholm

Webbsidan handlar om Skånes Post historia.

Skåne har det största antalet olika Poststämplar i hela Sverige.

Jag har under 30 års tid katalogiserat det mesta i två utgivna handböcker.

Det har blivit över 10 500 olika poststämplar.

Skånes Makuleringsstämplar på Malmöhus län och Kristianstad Län.

På denna webbplatsen syns lite av vad som finns i olika kategorier.

Här syns bilder på hur man mäter stämplarna för att särskilja olika typer mm.

Posthistorisk beskrivning av de olika typer av fasta postanstalter som funnits i Skåne

Postkontor, Postexpeditioner, Poststationer mm.

Järnvägspostens från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet.

Allt material på denna webbplatsen är skyddat av lagen om upphovsrätt! ©

Uppdateringar eller nya webbsidor: 22-05-2019

Senast nytt är : Firmabrev Skånska Banken

  .....