Mått beskrivning för Skånes Makuleringsstämplar.

(Som exempel har här valts poststämpeln Trelleborg)

Normalstämpel nummer:                   62

Stämpelsort:                   Metallstämpel

Stämpelkategori:                 Ortstämpel

Text upptill i stämpeln:        Trelleborg

Text nertill i stämpeln:                UPAK

Tidigare typbeteckning:  62c UPAK B

Stämpelnyckel, figur:                             c

Ortsnamnets längd = NL

Man mätter från första och sista bokstaven i ortsnamnet.

Och rakt över som i detta exmplet är det 23,0 mm.


Bokstavshöjd = Bh

Bokstavshöjden är måttet i ovankant till underkant på en bokstav i ortsnamnet.

Testa med mättning på olika bokstäver för säkert mått.

( Bokstavshöjden i detta exemplet är 3,0 mm.)


Stämpelns diameter.

Mått tar man från ytterkanten på stämpeln.

Och mätter rakt över.

( Måttet på stämpelns cirkel är i detta exemplet är 27,0 mm.)


Avståndsinformation.

Måtten är från centrum på stjärnorna. Förrekommer på bl.a Nst 59 - 61

På Nst 60 är det små trianglar och även dessa måtten är från centrum.

( I detta exemplet är måttet 19,5 mm )Avståndsinfo. tillägg.

För att särskilja på stämpeltyperna får man ibland

även ta mått från första eller sista bokstaven  i ortsnamnet.

Och ner till en stjärna eller triangelns centrum mått.

( I detta exemplet är måttet 4,0 mm )


Avståndsinfo. tillägg

Det kan ibland även vara mått på litterans längd. = Li

Måtten är från yttre delarna på litteran som kan ha olika utseende.

I detta exemplet är måttet på litteran UPAK  B = 16,0 mm.


Avstånds info Nst.10 och 16

För normalstämpel 10 och 16 behöver man även ta mått

från första bokstaven i ortsnamnet till 1:an i 18.

I detta exemplet är måttet 2,0 mm. Årtalssiffran 18 är ej utbytbar på dessa typerna.


Formtyp: OvO

OvO betyder i detta exemplet ovalt O i ortsnamnet.

Det finns en hel del olika förkortningar när det gäller formtypen.

Stämpelmåtts informationen är avsedd enbart för Skånes Makuleringsstämplar

Och har härmed copyright belagt ©

Ängelholm 2018.