Stämpelmåtts-informationen är framtagen i första hand för Skånes makuleringsstämplar

Och får också användas i SDB för alla liknande stämplar i hela Sverige.

Synpunkter om mätning mottages på epost till:

n.i.johansson@hotmail.com

(Som exempel har här valts poststämpeln Trelleborg)

Normalstämpel nummer:                      62

 Stämpelutförande:           Metallstämpel

 Stämpelområde:                    Ortstämpel

Text upptill i stämpeln:        Trelleborg

Text nertill i stämpeln:                UPAK

Tidigare typbeteckning:  62c UPAK B

Stämpelnyckel, figur:                              c

Ortsnamnets längd = NL

Man mätter från första och sista bokstaven i ortsnamnet och från ytterkanten på bokstäverna.

Och rakt över som i detta exmplet är det 23,0 mm.


Bokstavshöjd = Bh

Bokstavshöjden är måttet i ovankant till underkant på en bokstav i ortsnamnet.

Testa med mättning på olika bokstäver för säkert mått.

( Bokstavshöjden i detta exemplet är Bh=3,0 mm.)


Stämpelns diameter.

Mått tar man från ytterkanten på stämpeln.

Och mätter rakt över.

( Måttet på stämpelns cirkel är i detta exemplet är Diam.= 27,0 mm.)


Avståndsinformation.

Måtten är från centrum på stjärnorna. Förrekommer på bl.a Nst 59 - 61

På Nst 60 är det små trianglar och även dessa måtten är från centrum, skrives såhär   ^---^ = 19,5

( I detta exemplet är måttet *--*=19,5 mm )Avståndsinfo. tillägg.

För att särskilja på stämpeltyperna får man ibland

även ta mått från första eller sista bokstaven  i ortsnamnet.

Och ner till en stjärna eller triangelns centrum mått.

Mått kan även vara tagna på vänstra sidan T---*= 4,0

( I detta exemplet är måttet G---*= 4,0 mm )


Avståndsinfo. tillägg

Det kan ibland även vara mått på litterans längd. = Li

Måtten är från yttre delarna på litteran som kan ha olika utseende.

I detta exemplet är måttet på litteran UPAK  B = 16,0 mm.


Avstånds info Nst.10 / 16

För normalstämpel 10 / 16 behöver man även ta mått

från första bokstaven i ortsnamnet till 1:an i 18.

I detta exemplet är måttet 2,0 mm. Årtalssiffran 18 är ej utbytbar på dessa stämplarna.


Formtyp: OvO

OvO betyder i detta exemplet ovalt O i ortsnamnet.

Stämpelmåtts informationen är avsedd enbart för Skånes Makuleringsstämplar och SDB -Stämpeldatabasen Sverige

_____________________________________________________

M Ä T T V E R K T Y G

Här får du tips på en bra Cirkelmall som är mycket användbar till cirklarnas mått.

Även bild på en liten linjal som jag använder.

Här säljes en sådan, finns säkert på andra ställen att köpa.

Cikelmall

Och har härmed copyright belagts ©

Nils Ivar Johansson Ängelholm

Ängelholm Juli 2023

Till Skånes Makuleringsstämplar