S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K E G R I E

1875. 01. 01. - 1879. 01. 31 Period 1

_____________________

S K E G R I E

1886. 04. 28 - 1973. 05. 30 Period 2

Poststämplar    Reketikett    Vykort    Brev    Tidtabeller   

En Poststation i Skegrie inrättades 1875 med skolläraren Nils Pehrsson som föreståndare.

Dock blev Poststationen inte lönsam, så redan 1879 stängdes Skegrie.

Personkort på Skegries Postpersonal

När järnvägslinjen mellan Malmö - Trelleborg öppnades den 28 april 1886.

Så återkom Skegrie som Poststation.

Skegrie järnvägsstation där Poststationen fanns till.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan