S K E G R I E   T I D T A B E L L E R

År 1875 fanns denna gångpostlinjen mellan Södra Håslöf - Fjerdingslöf


Här en lantbrevbärar linje mellan Fjerdingslöf - Skytts Hvellinge år 1881

Åter till första sidan.