S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R E B B E L B E R G A

1874 .01. 01 - 1875. 12. 31

Tillbaka   Tidtabeller  

Rebbelberga har bara använt en stämpeltyp enligt listan ovan.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan