S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R E B B E L B E R G A

1874 .01. 01 - 1875. 12. 31

Tidtabeller på en Diligens post linje och en Kärråpst linje år 1874.

Tillbaka 

Kärrpostlinje från 1874

_____________________________________________________________

Diligens Post linje år 1874

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan