S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö N N E S T A D

1865 - 08 - 01  -  1972 - 09 - 30

Poststämplar     Brevförsändelser      Poststations kort    Vykort

Nedan info om Önnestad skrivet av Erik Lindgren.

Lindgrens skrift

Önnestad hade postutväxling med postorterna och Järnvägen enligt listan.

Postutvexling

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

style="background-attachment: fixed;background-size: cover;"