S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö N N E S T A D

P O S T S T Ä M P L A R.

Nst 10

Normalstämpel typ. 10

Nst 11

Normalstämpel typ. 11 Strålstämpel

Nst 14

Normalstämpel typ. 14

Nst 58

Normalstämpel typ. 58

Nst 59b

Normalstämpel typ. 59b

Nst 61c A

Normalstämpel typ. 61c A

Förteckning över Önnestads olika poststämplar

Stempellistan

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

style="background-attachment: fixed;background-size: cover;"