S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K J E L L S T O R P

1895. 09. 01 - 1912. 12. 29

Poststämplar / Reketikett     Vykort  

Kjellstorp stavas här med E. Se även   Källstorp med Ä här.

En poststation öppnades i järnvägsstationen 1 september 1895.

Stationsmästare Jöns Peter Henriksson-Berg blev förste föreståndaren ( 1895-1914 )

Kjällstorp Järnvägsstation bild från ca. 1950 talet.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan