K J E L L S T O R P   P O S T S S T Ä M P L A R

 

Normalstämpel 14 känd mellen 1895- 1912

______________________________

K J E L L S T O R P   R E K E T I K E T T

Typ. 1.1

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.