K Ä F L I N G E    P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 33 känd mellan 1909 - 1927.


Normalstämpel 21 Lbr. känd mellan 1909 - 1927.


Normalstämpel 58q .

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka