S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Ä F L I N G E

1908. 10. 16 - 1927. 05. 28

Poststämplar    Reketikett    Vykort    Brev   

Se KEFLINGE period 1 här.      Se KJEFLINGE period 2 här.        Se KÄVLINGE här.

Här har stavningen ändrats till Ä i Käflinge.

Någon gång under 1908 skedde detta.

Carl Herman Cullin var Postmästare ( 1909-1926 ) under denna perioden som Käflinge stavades med Ä.

Vykort från Villa Soliden i Käflinge med Postmästarens expeditions stämpel (mycket ovanlig stämpel)

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan