S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B R A N T E V I K

1898. 03. 01  -  1966. 12. 31

1991. 10. 01 - 1992. 10. 30

POSTSTÄMPLAR    -   V Y K O R T mm.

Här kan man läsa lite om Branteviks Postperonal.

Bild Postkontoret

Branteviks Postkontor

Skånes Postanstalter

Till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2024-01-22