S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B R A N T E V I K

P O S T S T Ä M P L A R

Nst.14

Nst 59b.

Vyk 1

Vykort från ca 1950 talet

LBB info

En lantbrevbärings linje fanns till år 1898.

Skånes Postanstalter

Till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2024-01-22