S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B O A L T

1897. 01. 01  -  1960. 06. 30

P O S T S T Ä M P L A R / T I D T A B E L L E R

Boalts Järnvägsstation där Posten hade sitt kontor en period

____________________________________________

Lite Postal info om Boalt

Poststations kort som anger Personal /uppbörd mm.

( Bilder från Postmuseeums arkiv)

Klicka på här och korten syns i stort format

_____________________________________________________

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan