S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B O A L T

1897. 01. 01  -  1960. 06. 30

POSTSTÄMPLAR

 

Värde Etikett

_____________________________________

Tidtabel på en Lantbrevbärings Linje från 1916

 

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan