S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A U S Å S

1874. 01. 01  -  1875. 12. 31

POSTSTÄMPLAR    -    TIDTABELLER


Poststationen i Ausås socken bar socknens namn under två år och fick från och med 1876 heta Spannarp.

Den Halländska Poststionen med namnet Spannarp hade dragits in den 30 juni 1875 och för Ausås socken kan man säga att på så sätt blev ledigt.

Förste föreståndaren var mamsell Ester Landgren som fick en årslön på 200 kr i arvode.

Personal Arvode

 

Personal info

 

Nedan en notis ur Postens cirkulär om indragningen på poststationen Ausås 1875.

Skånes Postanstalter

Till första sidan