S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A U S Å S

T I D T A B E L L

Den 30 oktober tillkom det en gångpostlinje från Björnekulla (vid Åstorp) till Ausås kyrka

A. J Palmgren var den som gick denna gångpost linjen

Två gånger i veckan fram och åter gick Palgren.

Skånes Postanstalter

Till första sidan