S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Å S B O   F A G E R H U L T

1874 - 01 - 01  -  1895 - 11 - 10   Period 1

1896 - 03 - 01  -  1923 - 09 - 30  Period 2

Poststämplar    Tidtabeller    Vykort   Brevförsändelser

Personalkort för den förste Postföreståndaren i Åsbo Fagerhult T.N. Wiberg

PM cirk
Cirk del 1

August Kämpe efterträdaren efter Wiberg fick en årslön på 150:-Kr.

Vilket som sedan tjänstgjort i Åsbo Fagerhult framgår på Personalkorten.

Nedan info om Åsbo Fagerhult skrivet av Erik Lindgren.

Skriften 1

Skriften 2

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan