S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Å S B O   F A G E R H U L T

Tidtabeller - Reketiket - mm.

Postutv 1Postutv 2

Åsbo Fagerhult hade postutväxling med Åby (Klippan) och Markaryd.

Tidtab 1

Wernamo - Åby en Kärrpostlinje.

Legan för 1875 utbetalt till Postiljonen 2301:-Kr

Tidtab 2

Tidtabel för Järnvägs linjen

_____________________________

Reketikett

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan