Å K A R P   T I D T A B E L  L E R

Här visas några olika tidtabeller

Tidtabell på en gångpostlinje från 1 april 1876.

Tidtabell på en gångpostlinje från 31 augusti 1876.

Tidtabell på en gångpostlinje från 1 oktober 1878.

____________________________________________________________________________________________

Det har funits en Lantbrevbärings linje från Åkarp - Hjärup - Åkarp 1901.

 Åter till första sidan.        Nästa sida.