Å K A R P   B R E V F Ö R S Ä N D E L S E R

Här lite olika typer av brev från Åkarp

Brefkort med normalstämpel 10

_____________________________________________________________

Firmabrev med normalstämpel 14

_____________________________________________________________

Telegram med normalstämpel 14

_____________________________________________________________

Firmabrev med normalstämpel 58q A

_____________________________________________________________

Firmabrev med normalstämpel 59c. Lbr

Åter till första sidan.        Nästa sida.