Å K A R P   P O S T S T Ä M P L A R

Här visas några olika stämplar från åkarp

Normalstämpel   10

Känd mellan 1870 - 1887

Normalstämpel   14

Känd mellan 1886 - 1949

Finns i två olika typer.

Normalstämpel  59b.

Känd mellan 1930 - 1993

Finns i tre olika typer.

Normalstämpel  59c. Lbr

Känd mellan 1939 - 1952

Normalstämpel  G59d.

Gummistämpel

Känd mellan 1974 - 1999

Normalstämpel  60c.C

Känd mellan 1954 - 1978

Normalstämpel  61c. D

Känd mellan 1978 - 1996

Åter till första sidan.       Nästa sida.