A B B E K Å S    P O S T Ä M P L A R

 

 

____________________________________

Abbekås har använt följande Poststämplar

Informationen kommer från Skånes Makuleringsstämplar ©

A B B E K Å S    R E K E T I K E T T

Typ. 1.1    (1894 - 1905)

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk

Åter till första sidan.