A B B E K Å S    B R E V

 

 

Brev stämplart med Postanstalten PA 1060 A = Abbekås

(Denna PA stämpeln är lite svår att hitta.)

Brev med normalstämpel typ 14

Åter till första sidan.